Loading

2,626,010,134₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

1,727,235,727₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

286

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Сум, дүүрэг БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө, ₮ БОХНСАХ-ний тоо БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө, ₮
1 Алаг Эрдэнэ 118,033,830 7 74,040,785
2 Арбулаг 58,860,800 10 34,373,990
3 Баянзүрх 106,316,760 12 76,470,016
4 Бүрэнтогтох 67,288,276 10 43,350,000
5 Галт 75,400,620 11 59,111,990
6 Жаргалант 136,470,846 15 110,889,700
7 Их Уул 56,512,730 10 46,900,099
8 Мөрөн 278,332,181 8 38,425,698
9 Рашаант 76,570,597 11 56,084,037
10 Рэнчинлхүмбэ 163,356,300 29 109,635,655
11 Тариалан 149,539,130 8 103,816,625
12 Тосонцэнгэл 49,521,050 13 38,282,227
13 Төмөрбулаг 34,522,495 14 26,679,377
14 Түнэл 172,495,505 12 110,567,600
15 Улаан Уул 58,362,000 11 45,659,150
16 Ханх 78,187,220 15 51,519,380
17 Хатгал 118,266,115 13 100,216,698
18 Цагаан Уул 158,623,100 6 103,977,115
19 Цагаан Үүр 155,057,597 12 126,288,000
20 Цагааннуур 63,771,628 13 45,770,785
21 Цэцэрлэг 82,522,730 6 59,635,800
22 Чандмань Өндөр 175,359,060 16 138,909,500
23 Шинэ Идэр 21,458,062 11 15,971,600
24 Эрдэнэбулган 125,581,950 11 94,700,000
25 Аймаг 45,599,552 2 15,959,900
НИЙТ 2,626,010,134 286 1,727,235,727