Loading

970,622,227₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

627,111,274₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

100

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Сум, дүүрэг БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө, ₮ БОХНСАХ-ний тоо БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө, ₮
1 Алдархаан 10,003,012 5 6,328,505
2 Асгат 58,000,000 1 29,000,000
3 Баянтэс 11,216,260 5 8,972,821
4 Баянхайрхан 21,641,316 5 13,629,048
5 Дөрвөлжин 12,432,485 2 4,014,500
6 Завханмандал 3,000,745 1 1,500,000
7 Идэр 47,840,000 7 35,250,000
8 Их Уул 73,662,000 5 63,594,250
9 Нөмрөг 20,025,700 5 14,041,845
10 Отгон 131,433,900 11 63,953,865
11 Сантмаргац 121,500 1 44,000
12 Сонгино 11,703,267 7 5,007,777
13 Тосонцэнгэл 198,868,546 5 162,856,000
14 Түдэвтэй 7,184,080 6 4,270,368
15 Тэлмэн 21,150,000 3 8,900,500
16 Тэс 4,326,500 2 2,000,000
17 Улиастай 30,000,000 1 5,700,000
18 Ургамал 2,053,296 1 750,000
19 Цагаанхайрхан 13,884,900 5 7,080,915
20 Цагаанчулуут 7,543,768 4 2,080,000
21 Цэцэн Уул 10,925,600 3 4,897,700
22 Шилүүстэй 30,225,380 3 15,079,180
23 Эрдэнэхайрхан 12,000,000 1 1,800,000
24 Яруу 10,003,012 4 6,360,000
25 Аймаг 221,376,960 7 160,000,000
НИЙТ 970,622,227 100 627,111,274