Loading

1,315,545,600₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

506,307,800₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

159

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Сум, дүүрэг БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө, ₮ БОХНСАХ-ний тоо БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө, ₮
1 Баруунтуруун 57,100,000 6 25,015,000
2 Бөхмөрөн 168,296,000 7 72,318,000
3 Давст 12,500,000 7 4,325,000
4 Завхан 12,500,000 5 5,375,000
5 Зүүнговь 3,300,000 2 495,000
6 Зүүнхангай 25,903,200 12 18,026,600
7 Малчин 22,603,200 10 14,731,600
8 Наранбулаг 24,500,000 9 10,325,000
9 Өлгий 1,500,000 1 225,000
10 Өмнөговь 89,060,000 10 42,255,000
11 Өндөрхангай 43,000,000 8 33,750,000
12 Сагил 144,896,000 10 73,428,000
13 Тариалан 21,300,000 11 3,755,000
14 Түргэн 61,700,000 13 17,445,000
15 Тэс 13,000,000 6 5,450,000
16 Улаангом 402,900,000 9 67,155,000
17 Ховд 125,784,000 11 62,227,000
18 Хяргас 26,203,200 12 17,581,600
19 Цагаанхайрхан 29,500,000 9 21,925,000
20 Аймаг 30,000,000 1 10,500,000
НИЙТ 1,315,545,600 159 506,307,800